«آلفونسو کوارون» با «رُما» «بردلی کوپر» با «تولد یک ستاره» «اسپایک لی» با «بلکککلنزمن» «آدام مک‌کِی» با «معاون» و «پیتر فارِلی» با «کتاب سبز» نامزدهای «انجمن صنفی کارگردانان آمریکا» شدند.