سعید علی‌اکبری و احمد دباغ به عنوان نمایندگان کشور درون مسابقات میان‌المللی قرآن روشندلان انتخاب شدند.